हाम्रो सेवा

हामी खुसी छौं र ग्राहकहरूलाई हामीलाई ईमेल डायल गर्न स्वागत गर्दछौं, र हामीसँग अनलाइन अन्वेषण छ जसले ग्राहकहरूलाई उत्पादनका बारे प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छ। त्यहाँ केहि FAQ हरू छन् जसले बजारलाई व्याख्या गर्न सक्छ। हामीलाई सावधान गराउनुहोस् कि हामी कुनै पनि अनुसन्धान, ईमेल र २ 24 घण्टा भित्र जवाफ पूर्वावलोकन गर्नेछौं, र हामी माफ माग्दछौं यदि हाम्रो कर्मचारीहरूले समय भिन्नतामा कल उठाएनन् भने।

हामी कुनै पनि ईमेल विहादवाइज, गुनासो, फिडब्याक प्राप्त गर्न पाउँदा खुसी छौं। हामी खुशी छौं र तपाईको सबैलाई लामो अवधिको लागि सहयोग गर्न अगाडि हेर्दै छौं।